Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από μικρά σωματίδια: τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια και τα μη φορτισμένα (ουδέτερα) νετρόνια.
Στον πυρήνα βρίσκεται συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος από την μάζα του ατόμου.more info
    Τα σωματίδια αυτά, δηλαδή τα πρωτόνια και τα νετρόνια, συγκρατούνται μέσα στον πυρήνα από  πολύ ισχυρές δυνάμεις που ονομάζονται πυρηνικές δυνάμεις. Η ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στον πυρήνα (και που οφείλεται σε αυτές τις δυνάμεις), ονομάζεται πυρηνική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια μιας αντίδρασης διάσπασης πυρήνων, πυρήνες με μεγάλο ατομικό αριθμό δηλαδή πυρήνες οι οποίοι αποτελούνται από πολλά πρωτόνια και νετρόνια (όλα μαζί λέγονται και νουκλεόνια), σπάνε σε μικρότερους πυρήνες και αποβάλλουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε διάφορα μήκη κύματος (ορατή και μη ορατή) και μερικά ταχύτατα κινούμενα νετρόνια. Η ενέργεια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μετατρέπεται τελικά σε θερμική ενέργεια. Στους νέους πυρήνες που σχηματίζονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια συγκρατούνται με ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις και έχουν (πάλι) αποθηκευμένη στο πυρήνα τους πυρηνική ενέργεια. Είναι προφανές ότι η πυρηνική  ενέργεια του αρχικού πυρήνα, ήταν μεγαλύτερη από το άθροισμα της πυρηνικής ενέργειας των νέων πυρήνων που σχηματίστηκαν.
     Η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για να ζεστάνει νερό. Το νερό εξαερώνεται και ο ατμός που δημιουργείται χρησιμοποιείται για να κινήσει την ατμοτουρμπίνα. Έτσι, η θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Η ατμοτουρμπίνα γυρίζει μία ηλεκτρική γεννήτρια που είναι συνδεδεμένη στον ίδιο άξονα με αυτήν. Η κινητική ενέργεια της ατμοτουρμπίνας μετατρέπεται, έτσι, σε ηλεκτρική στη γεννήτρια.
     Τα παραγόμενα νετρόνια κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, για αυτό είναι δύσκολο να συγκρουστούν με πυρήνες ουρανίου και να προκαλέσουν διάσπαση. Για να φρενάρουν τα νετρόνια χρησιμοποιούνται ειδικά στοιχεία που ονομάζονται επιβραδυντές. Ως επιβραδυντές χρησιμοποιούνται το νερό ή ο γραφίτης. Η αντίδραση ονομάζεται αλυσιδωτή γιατί τα νετρόνια που ελευθερώνονται χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους για να διασπάσουν άλλα μόρια ουρανίου.

Πώς χρησιμοποιείται η θερμότητα; Πώς ψύχεται ο αντιδραστήρας;
Τι σημαίνει "υψηλή θερμοκρασία" ;more info
Πόσο μεγάλος μπορεί να είναι ένας αντιδραστήρας;
Πόση ενέργεια απελευθερώνεται
στις αντιδράσεις διάσπασης;more info
Πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε την παραγόμενη ενέργεια;
Πώς υπολογίζεται η ενέργεια (θερμότητα)
που ελευθερώνεται;more info
Ασφάλεια για το περιβάλλον σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα.
Ασφάλεια για τους εργαζόμενους σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα.
Μπορούν να κλείσουν όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες που λειτουργούν στον πλανήτη μας;
Ραδιενεργά κατάλοιπα.more info
Τι είδους διαρροές μπορεί να έχει ένας πυρηνικός αντιδραστήρας;
Είναι οι αντιδράσεις σύντηξης ανανεώσιμη ή μη ανανεώσιμή
πηγή ενέργειας;more info
Αλλοι τύποι αντιδραστήρων διάσπασης.more info
Απεικόνιση αντιδραστήρα διάσπασης.
more info
more info
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα