Καλώς ήλθατε

Αυτό το site αποτελείται από δύο τμήματα.
1.   Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα: διαπραγματεύονται τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, τις βασικές αρχές της ηλεκτροπαραγωγής (επαγωγή) και την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
2.   Ηλεκτροπαραγωγή: μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε εργοστασίου, οικονομικά θέματα, αποθήκευση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.


Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα