Μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούν να αποθηκευτούν.

Ένα θερμοηλεκτρικό ή ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να  τεθεί σε λειτουργία και να διακόψει τη λειτουργία του γρήγορα και εύκολα. Ο βαθμός δυσκολίας διαφέρει σημαντικά από τύπο εργοστασίου σε τύπο εργοστασίου. Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας για παράδειγμα κλείνει μόνο για συντήρηση. Ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο όμως, ελέγχεται ευκολότερα με τη σταδιακή διακοπή της ροής του νερού.
Σε μερικές περιοχές του κόσμου (όχι στην χώρα μας) έχουν δημιουργηθεί ειδικά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία τίθενται σε λειτουργία  όταν η ενεργειακή ζήτηση είναι μεγάλη και κλείνουν όταν η ενεργειακή ζήτηση μειώνεται. Τα υδροηλεκτρικά αυτά εργοστάσια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε στην περιοχή να μπορούν να δημιουργηθούν 2 τεχνητές λίμνες, μία σε υψηλότερο επίπεδο από όπου παρέχεται το νερό στο εργοστάσιο όταν αυτό λειτουργεί και μία σε χαμηλότερο επίπεδο όπου μαζεύεται το νερό μετά τη χρήση του. Τις ώρες μειωμένης ζήτησης το επιπλέον ρεύμα που παράγεται π.χ. σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα χρησιμοποιείται για να ανεβάσει το νερό από τη λίμνη που βρίσκεται χαμηλά στη λίμνη που βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο δεν αποθηκεύουμε απευθείας την ηλεκτρική ενέργεια. Μετατρέπουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική (δυναμική), την οποία και αποθηκεύουμε. Την περίοδο αυξημένης ζήτησης το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο μετατρέπει πάλι την μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική.
go home