Πολλές φορές οι οικολόγοι ζητάνε το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων από διάφορες περιοχές π.χ. Γερμανία ή Βέλγιο. Σε άλλες περιπτώσεις ζητάνε να κλείσουν τα πυρηνικά εργοστάσια που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες  π.χ. στην Αυστρία  ζητάνε να κλείσουν οι πυρηνικοί σταθμοί που λειτουργούν στην Τσεχία. Συνήθως δεν προτείνουν κάποια εφαρμόσιμη λύση για την αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών που καλύπτονται από τη χρήση του αντιδραστήρα. Ο άνθρωπος όμως χρειάζεται ενέργεια και ο πυρηνικός αντιδραστήρας παρέχει μεγάλες ποσότητες ενέργειας με χαμηλό κόστος. Αν δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση, η κατάληξη είναι η  δημιουργία ενός νέου πυρηνικού εργοστασίου σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη, μακριά από τα σπίτια αυτών που φωνάζουν, και η μεταφορά του ρεύματος με καλώδια στους χώρους χρήσης του. Αυτό όμως δεν αποτελεί λύση για πολλούς λόγους.
1. Υπάρχουν φτωχές περιοχές στον πλανήτη μας που, προκειμένου να δημιουργήσουν μερικές θέσεις εργασίας και να εξασφαλίσουν τα χρήματα από την πώληση του ρεύματος, θα δεχτούν την εγκατάσταση ενός πυρηνικού εργοστασίου. Μπορεί ακόμα και να μειώσουν τους ελέγχους ασφάλειας. Έτσι προκύπτει το ερώτημα: Τι είναι προτιμότερο να μείνουν οι αντιδραστήρες κοντύτερα στα σπίτια μας, αλλά κάτω από αυστηρούς και συστηματικούς ελέγχους, ή να μεταφερθούν λίγο παραπέρα, αλλά σε περιοχές που δεν γίνεται κανένας έλεγχος και σαν συνέπεια η πιθανότητα να γίνει ατύχημα αυξάνει σημαντικά;
2. Δεν είναι σωστό άλλη περιοχή να επιβαρύνεται με την ρύπανση και όποιες άλλες επιπτώσεις και σε άλλη περιοχή να χρησιμοποιείται το παραγόμενο προϊόν.
go home