Όταν αποφασιστεί η σχεδίαση ενός πυρηνικού αντιδραστήρα δίνεται πρώτη προτεραιότητα στην ασφάλειά του. Ασφάλεια σημαίνει προστασία της υγείας των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτόν και  προστασία του περιβάλλοντος.
Τα συστήματα ασφάλειας αποφασίζονται ανάλογα με το ποια είναι τα σχάσιμα υλικά, τα παραγόμενα ραδιενεργά κατάλοιπα αλλά και ύστερα από κλιματολογικές και εδαφολογικές μελέτες.  Όλα τα τμήματα του εργοστασίου ελέγχονται συνεχώς (φωτογραφίες 1,2,3). Η συντήρηση στα μηχανήματα στο χώρο του εργοστασίου είναι προληπτική, δηλαδή μηχανές ή τμήματά τους αντικαθίστανται επειδή έχουν παλιώσει. (δηλαδή δεν περιμένουν να παρουσιαστεί κάποια βλάβη για να επισκευαστούν τμήματα)
Τα επιτρεπτά όρια διαρροών που έχουν τεθεί για τη λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων, είναι πολύ-πολύ χαμηλά δηλαδή τέτοια που δεν προκαλούν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Τα όρια αυτά έχουν αποφασιστεί από τον διεθνή οργανισμό ατομικής ενέργειας, που έχει έδρα στη Βιέννη. Ο οργανισμός αυτός ελέγχει και την εφαρμογή των κανονισμών.
Οι διαρροές από τους σύγχρονους αντιδραστήρες είναι πολύ κάτω από τα επιτρεπτά αυτά όρια.
Εκτός όμως από τους ελέγχους στο κτίριο του αντιδραστήρα, σε μια μεγάλη περιοχή γύρω από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στο έδαφος, το χορτάρι, το πόσιμο νερό, τον αέρα, το γάλα, τα ψάρια κ.α.  Σε περίπτωση που οι μετρήσεις από εγκατεστημένους μετρητές ξεπεράσουν τα όρια ασφαλείας θα σημάνει συναγερμός ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
go home