Οι αντιδραστήρες ισχύος για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος διακρίνονται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο ψύχουνε τον πυρήνα τους. (Υπάρχουν και άλλοι τρόποι κατηγοριοποίησης).
Ο πιο κοινός τύπος πυρηνικού αντιδραστήρα διάσπασης (σχάσης), χρησιμοποιεί νερό στο πρωτεύον κύκλωμα και τον έχουμε ήδη περιγράψει.
Σε άλλο τύπο αντιδραστήρα στο πρωτεύον κύκλωμα ψύξης κυκλοφορεί όχι νερό αλλά υγρό μέταλλο νάτριο. (Το λιωμένο αυτό μέταλλο με την σειρά του ψύχεται από το νερό του δευτερεύοντος κυκλώματος που ζεσταίνεται).
’λλος τύπος αντιδραστήρα χρησιμοποιεί αέριο σε υψηλή πίεση για την πρωτεύουσα ψύξη, ενώ το αέριο ζεσταίνει το νερό που γίνεται ατμός για να κινήσει τις ατμο-τουρμπίνες.
Υπάρχουν και άλλοι τύποι αντιδραστήρων πολύ πιο μοντέρνοι που χρησιμοποιούν σχάσιμο υλικό (ουράνιο) υπό ειδική μορφή (μικρά σφαιρικά κομμάτια). Ειδικός τύπος αντιδραστήρα σχάσης αποτελεί και ο λεγόμενος «ενισχυτής ενέργειας» (energy amplifier)  ο οποίος (από την κατασκευή του), είναι αδύνατον να προκαλέσει ατύχημα, βρίσκεται όμως ακόμα σε πειραματικό στάδιο.
go home