Σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο υπάρχουν πολλές και διαφορετικές θέσεις εργασίες. Κάποιοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τη συντήρησή του, την απομάκρυνση των καταλοίπων ή την τροφοδότησή του με νέο σχάσιμο υλικό αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους υπαλλήλους γραφείου. Η είσοδος σε συγκεκριμένα τμήματα του εργοστασίου επιτρέπεται μόνο σε εξειδικευμένο (και ειδικά εκπαιδευμένο) προσωπικό. Οι άνθρωποι που μπορούν να μπουν εκεί φοράνε ειδικές φόρμες και ανοίγουν τις πόρτες χρησιμοποιώντας κωδικούς ή μαγνητικά κλειδιά. Για να βγουν από τον αντιδραστήρα περνάνε από ειδικές πόρτες εξόδου. Για να ανοίξει η πόρτα εξόδου πρέπει να κλείσει η πρώτη πόρτα (αυτή που είναι πιο κοντά στα επικίνδυνα μέρη) και να μετρηθεί η ραδιενέργεια που έχει ο υπάλληλος. (όπως στη φωτογραφία) Αν ο μετρητής δείξει μηδέν η δεύτερη πόρτα ανοίγει και του επιτρέπει να βγει. Αν ο μετρητής δώσει κάποια ένδειξη, ο εργαζόμενος εκτελεί  μια σειρά από ενέργειες όπως π.χ. αλλάζει ρούχα ή κάνει ντους, ώστε να μην αφήσει τα ραδιενεργά στοιχεία να περάσουν έξω.
Για όσο χρονικό διάστημα ο υπάλληλος παραμένει στους εσωτερικούς χώρους, που μπορεί να υπάρχει διαφυγή ραδιενέργειας φοράει διαφορετικούς μετρητές. Όταν ο υπάλληλος βγει από τους ειδικούς χώρους του εργοστασίου καταγράφεται η ένδειξη του μετρητή. Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που η ένδειξη είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπτή ο υπάλληλος ακολουθεί συγκεκριμένη θεραπεία. (ειδική διατροφή κ.α.).
Εργαζόμενοι με τις ειδικές φόρμες στις ειδικές πόρτες
go home