Δέσποινα Μ Γαρυφαλλίδου Ph.D., Δασκάλα
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Α) ανάπτυξη και εκπαιδευτική αξιολόγηση βασισμένων σε υπολογιστή περιβαλλόντων μάθησης (λογισμικού, εκπαιδευτικών ιστοσελίδων, μέσων ροής- steaming media, αισθητήρων κ.α.)
Β) χρήση των υπολογιστών στην καθημερινή σχολική πρακτική,
Γ) διερεύνηση των ιδεών μαθητών, φοιτητών και δασκάλων σε επιστημονικά θέματα και θέματα υπολογιστών καθώς και η μεταβολή των ιδεών αυτών μετά από καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις.
Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε όλα τα παραπάνω θέματα, οι περισσότερες από τις οποίες παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Έχει εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στη χρήση υπολογιστών και στη χρήση των  υπολογιστών στη διδασκαλία. 

Ευχαριστίες στους:
Νικέλη Στράτο, Παπαϊωάννου  Αναστάσιο, και Συρίβλη Λάμπρο  για τις συμβουλές και την βοήθεια που προσέφεραν στο τεχνικό κομμάτι αυτού του site.
Schatz Energy Research Center, Pelamis Wave Power Ltd, Mannvit Engineering, Royal Haskoning, Ενεργοτεχνική ΕΠΕ  που ευγενικά προσέφεραν εικόνες και animations από τις ιστοσελίδες τους.

Despina Garyfallidou photo
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα