Κάθε πυρήνας που διασπάται ελευθερώνει τρία νέα νετρόνια. Μερικά από αυτά θα προκαλέσουν το σπάσιμο άλλων πυρήνων ουρανίου και τη δημιουργία άλλων ελεύθερων νετρονίων. Ο αριθμός των ελεύθερων νετρονίων αν η αντίδραση παραμείνει χωρίς έλεγχο αυξάνεται πολύ πολύ γρήγορα. Αν δεν περιοριστεί ο αριθμός των ελεύθερων νετρονίων σύντομα η θερμοκρασία στον αντιδραστήρα θα αυξηθεί τόσο πολύ που θα προκαλέσει το λιώσιμο του.
Ο αριθμός των ελεύθερων νετρονίων πρέπει να μειωθεί ώστε η αντίδραση να παραμείνει ελεγχόμενη. Για να μειωθεί ο αριθμός των νετρονίων χρησιμοποιούνται ειδικά απορροφητικά υλικά όπως το Κάδμιο (Cd) ή Βόριο (B).Η ποσότητα του απορροφητικού υλικού καθορίζει την ταχύτητα με την οποία δουλεύει ο αντιδραστήρας. Δηλαδή περισσότερο Κάδμιο σημαίνει λιγότερα ελεύθερα νετρόνια άρα λιγότερες διασπάσεις και τελικά λιγότερο παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα ενώ αντίστροφα λιγότερο Κάδμιο σημαίνει περισσότερα ελεύθερα νετρόνια που οδηγούν σε περισσότερες διασπάσεις και τελικά σε μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
go home