Η ποσότητα τ ης θερμικής ενέργειας που απελευθερώνεται από την διάσπαση ενός και μόνο πυρήνα υπολογίζεται από τη διαφορά της μάζας του αρχικού σώματος (πυρήνα) από τη μάζα των παραγόμενων σωμάτων (πυρήνων). Αυτή είναι η μάζα που έγινε ενέργεια, (σύμφωνα με τον τύπο της θεωρίας της σχετικότητας του Albert Einstein). Για να υπολογίσουμε την θερμική ισχύ που παράγει όλος ο αντιδραστήρας πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το προηγούμενο νούμερο με τον αριθμό των πυρήνων που διασπούνται ανά δευτερόλεπτο.
Για κάθε άτομο ουράνιου που διασπάται, ένα ποσοστό περίπου όσο το 0,09% της αρχικής μάζας μετατρέπεται σε ενέργεια. Αυτό είναι περίπου 200ΜeV (mega electron volts).
Να αναφέρουμε εδώ ότι όταν καίγεται ένα άτομο πολύ καθαρού άνθρακα απελευθερώνονται 10eV.
Δηλαδή 1 άτομο ουρανίου δίνει περίπου 2.000.000  φορές παραπάνω ενέργεια από ένα άτομο άνθρακα.
go home