Πειράματα έδειξαν πως τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούναι από άλλα μικρότερα σωματίδια που ονομάζονται quarks (κουάρκς).


Ένα πρωτόνιο αποτελείται από 1 down quark και 2 up quarks.  Ένα νετρόνιο αποτελείται από 2 down quarks και 1 up quark.


Υπάρχουν 6 ειδών quarks (κουάρκς ).Τα quark είναι σωματίδια που μπορούμε να τα "δούμε" μόνο κατά τη διάρκεια  πυρηνικών αντιδράσεων.
Up
Down
Charm
Strange
Top
Bottom
go home