Τα κοιτάσματα ουρανίου στην επιφάνεια της γης, όπως και όλα τα άλλα ορυκτά (μέταλλα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ) εξαντλούνται.
Υπάρχει όμως ένας τύπος πυρηνικού αντιδραστήρα που ονομάζεται breeder reactor. Στον αντιδραστήρα αυτό, κάτω από κατάλληλες συνθήκες τα νετρόνια που παράγονται κατά τη διάρκεια της διάσπασης, αντιδρούν με τα ισότοπα του ουρανίου που δεν είναι σχάσιμα και «γενούν» επιπλέον καύσιμο υλικό. Συνήθως το ουράνιο 238 μετατρέπεται σε πλουτώνιο 239
go home