Στη βιομάζα η πυρηνική ενέργεια του ήλιου, η οποία φτάνει στη γη με τη μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη γη, μετατρέπεται με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης σε χημική ενέργεια.
Με τον όρο βιομάζα αναφερόμαστε στη βιολογική μάζα που προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς.
Τη βιομάζα μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε, ως καύσιμη ύλη για παραγωγή θερμότητας. Η θερμότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Το θερμοηλεκτρικό αυτό εργοστάσιο, λειτούργει όπως ακριβώς τα κοινά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια στα οποία η θερμότητα παράγεται από την καύση πετρελαίου, κάρβουνου ή φυσικού αερίου.
Η βιομάζα μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιο-καυσίμων.
Η Βιομάζα προέρχεται :
α)  άμεσα από τα φυτά και τα δέντρα (φύλλα, ρίζες, ξερά κλαδιά, κορμούς, κουκούτσια, άχυρα, πριονίδι, καλάμια κ.α.)  που με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης μετατρέπουν την πυρηνική ηλιακή ενέργεια που φτάνει με τη μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη γη σε χημική.
β)  έμμεσα από τα φυτά αφού οι ετερότροφοι οργανισμοί (σαρκοφάγα ζώα, παμφάγα ζώα και άνθρωποι) τρώνε είτε φυτά, είτε ζώα που έχουν φάει φυτά για να διατηρηθούν στη ζωή. Σημείωση: βιομάζα είναι και τα περιττώματα, τα κουφάρια και οι σκελετοί ζώων και ανθρώπων.
γ) έμμεσα από τα φυτά ως υλικά που έχουν προκύψει μετά από επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλικών (χαρτί, υφάσματα από μαλλί, λινό, βαμβάκι ή μετάξι, ξύλινα αντικείμενα και έπιπλα κ.α.)

Τι είναι τα βιο-καύσιμα;

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα
με βιο-καύσιμα;more info

Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τελικά
την βιομάζα;more info

Βιομάζα ιστορικά στοιχεία.

Μύθος του Προμηθέαmore info

Μύθος της Εστίαςmore info

Εργοστάσιο παραγωγής βιο-πετρελαίου


more info
more info
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα