Η βιομάζα μπορεί να υποστεί επεξεργασία και να μετατραπεί σε βιο-καύσιμα ή biofuels δηλαδή σε:
α) καύσιμο αέριο ή
β) σε βιο-πετρέλαιο
   Τα βιο-καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως το πετρέλαιο ή η βενζίνη, ως καύσιμο σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια για παράγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ή ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία κλπ).
Η καύση των βιο-καυσίμων παράγει CO2 όπως ακριβώς και η καύση των κοινών ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου, φυσικού αερίου, κάρβουνου κ.α.) αλλά αυτό το CO2 είναι το ίδιο σε ποσότητα με εκείνο που με τη βοήθεια της φωτοσύνθεσης, δέσμευσε το φυτό στον κορμό και τα φύλλα του καθώς μεγάλωνε (και όχι διοξείδιο που δεσμεύτηκε από τα φυτά πολλές χιλιάδες χρόνια πριν και σήμερα βρίσκεται αποθηκευμένο στο πετρέλαιο, το κάρβουνο και το φυσικό αέριο). Να θυμίσουμε ότι κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρούν και παράγουν υδρογονάνθρακες, που αποθηκεύονται στα φυτά. Θεωρητικά αν μπορούσαμε να φυτέψουμε τόσα φυτά και δέντρα όσα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιομάζας  και βιοκαυσίμων το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται.
go home