Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βιομάζα για να αντικαταστήσουμε όλα τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούμε γιατί:

Α) η μετατροπή της βιομάζας σε πετρέλαιο έχει πολύ μικρή απόδοση, δηλαδή χρειαζόμαστε μεγάλη ποσότητα φυτών για να πάρουμε μικρή ποσότητα βιοκαυσίμων π.χ.  από 10 κιλά καλαμπόκι παίρνουμε 3,8 λίτρα αιθανόλης που όμως έχει τόση ενέργεια όση 2,5 λίτρα πετρελαίου.
Β) για να καλλιεργήσουμε την βιομάζα π.χ. καλαμπόκι χρειαζόμαστε λιπάσματα, πότισμα, μεταφορά του στο εργοστάσιο, την επεξεργασία του κλπ τα οποία απαιτούν ενέργεια την οποία παίρνουμε από συμβατικά καύσιμα.
Γ) οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι συγκεκριμένες. Αν λοιπόν τις χρησιμοποιήσουμε για να καλλιεργήσουμε φυτά που θα πάνε για βιομάζα, δεν θα έχουμε φαγητό.
go home