α) Σε μεγάλες πόλεις τα απορριμματοφόρα αντί να οδηγήσουν τα σκουπίδια στην χωματερή, τα οδηγούν σε ένα χώρο διαλογής.  Η βιομάζα διαχωρίζεται και οδηγείται σε ένα ειδικό εργοστάσιο. Εκεί χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο που χρησιμοποιείται το πετρέλαιο και το κάρβουνο σε ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, δηλαδή καίγεται για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα που ζεσταίνει νερό για τα καλοριφέρ και τα σπίτια μίας κοντινής, στο εργοστάσιο, περιοχής.
β) Λάδια και λίπη από διάφορα εστιατόρια συγκεντρώνονται και παράγονται βιο-καύσιμα.
γ) Σε αγροτικές περιοχές, όπου οι διάφορες αγροτικές εργασίες καταλήγουν σε παραγωγή αρκετής βιομάζας (κλαδέματα, ότι μένει αφού πατηθούν οι ελιές για να βγει το λάδι, ή το σταφύλι για να βγει ο μούστος, άχυρα, φύλλα  κ.α.) μπορούν να τοποθετηθούν στα σπίτια ειδικοί λέβητες οι οποίοι ζεσταίνουν το νερό του καλοριφέρ καίγοντας αυτά τα υλικά και, όταν αυτά τελειώσουν, οι λέβητες λειτουργούν με πετρέλαιο.
go home