Το ρεύμα κινείται πάντα σε ένα κλειστό κύκλωμα, στο οποίο εφαρμόζεται μια διαφορά δυναμικού (π.χ υπάρχει μπαταρία). Όταν το κύκλωμα είναι κλειστό,  τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται από το σημείο με το χαμηλό δυναμικό προς αυτό με το υψηλό δηλαδή από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας περνώντας μέσα από το καλώδιο και τα λαμπάκια. more info

Αν αφαιρέσουμε το ένα λαμπάκι τότε το υπο-κύκλωμα παρόλο που η βάση από το λαμπάκι παραμένει συνδεδεμένη "ανοίγει". Η βάση έχει δύο άκρες. Η μία ακουμπάει στη βάση της λάμπας και η άλλη στη βίδα. Όταν το λαμπάκι αφαιρεθεί, οι δύο άκρες τις βάσης δεν έρχονται σε επαφή και άρα το κύκλωμα διακόπτεται. Τα λαμπάκια στα υπόλοιπα υπο-κυκλώματα παραμένουν αναμένα

Δηλαδή συμβαίνει ακριβώς ότι θα συνέβαινε αν αποσυνδέαμε το ένα από τα καλώδια.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όταν το λαμπάκι καίγεται, το κύκλωμα ανοίγει γιατί το σύρμα μέσα στην λάμπα κόβεται και άρα το κύκλωμα διακόπτεται.
Όταν το λαμπάκι καίγεται συμβαίνει ότι θα συνέβαινε αν κόβαμε τα καλώδια με ένα ψαλίδι.


more info
more info
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα