Θα χρειαστούν:

1 πηνίο
2 κροκοδειλάκια
1 μικροαμπερόμετρο (όργανο μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που μετρά εκατομμυριοστά του Αμπέρ)more info
1 μαγνήτη

Το πηνίο μπορείς να το κατασκευάσεις χρησιμοποιώντας το καρούλι από ένα σελοτέιπ, ή τον κύλινδρο από το χαρτί υγείας, δηλαδή κάτι που να αφήνει αρκετό χώρο στο κέντρο για να κινηθεί ο μαγνήτης και σύρμα το οποίο θα τυλίξεις προσεκτικά σε σπείρες.

Η ένδειξη του μικροαμπερόμετρου αρχικά είναι μηδέν. Αν μετακινήσουμε το μαγνήτη προς το εσωτερικό του πηνίου, το μικροαμπερόμετρο θα δώσει κάποια ένδειξη. Μόλις σταματήσει η κίνηση του μαγνήτη, το μικροαμπερόμετρο θα δείξει πάλι μηδέν.

Αν κρατήσουμε το μαγνήτη σταθερό και μετακινήσουμε το πηνίο προς το μαγνήτη, το μικροαμπερόμετρο θα δείξει πάλι κάποια ένδειξη ενώ μόλις σταματήσει η κίνηση του πηνίου η ένδειξη στο μικροαμπερόμετρο πάλι μηδενίζεται.
Συμπέρασμα: το επαγωγικό ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης του ενός σε σχέση με το άλλο (μαγνήτης-πηνίο).

Αν για παράδειγμα όλη η διάταξη (και το πηνίο και ο μαγνήτης) βρισκόταν σε ένα κινούμενο τρένο, αλλά δεν κουνούσαμε το μαγνήτη προς το πηνίο, το μικροαμπερόμετρο δεν θα έδειχνε ρεύμα, παρόλο που και το πηνίο και ο μαγνήτης κινούνται με σταθερή ταχύτητα. Μόνο αν κουνούσαμε το μαγνήτη προς το πηνίο ή το πηνίο προς το μαγνήτη θα είχαμε ένδειξη ρεύματος στο μικροαμπερόμετρο.  

Μέσα στο πηνίο η μαγνητική ενέργεια η οποία προέρχεται από την κίνηση του μαγνήτη μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα. Το ρεύμα αυτό το μετράει το  μικροαμπερόμετρο.

Προσπαθήστε να κινήσετε το μαγνήτη πιο γρήγορα και παρατηρήστε την ένδειξη στο μικροαμπερόμετρο.
more info
more info
Loading the player ...
Video size: 3,9MB
Duration: 0:36 min
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα