Θα χρειαστούν:

1 μπαταρία
4 κομμάτια καλώδιο με κροκοδειλάκια
1 μικροαμπερόμετρο (όργανο μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος
που μετρά εκατομμυριοστά του Αμπέρ)more info
2 πηνία

Το πείραμα αυτό εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ένας μετασχηματιστής.
Βλέπουμε δύο κυκλώματα, το πρωτεύον και το δευτερεύον. Το πρωτεύον κύκλωμα αποτελείται από μία πηγή ηλεκτρικού ρεύματος (στο βίντεο είναι η μπαταρία) και ένα πηνίο.
Το δευτερεύον κύκλωμα από ένα πηνίο και ένα όργανο μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος (μικρομπερόμετρο). Τα πηνία βρίσκονται τοποθετημένα το ένα κοντά στο άλλο.
Μόλις το πρωτεύον κύκλωμα κλείσει, ηλεκτρικό ρεύμα "ρέει" μέσα από το πρωτεύον πηνίο και "επάγει" (δημιουργεί) ρεύμα στο δευτερεύον πηνίο.
Αν στον πυρήνα (δηλαδή στο κέντρο) των δύο πηνίων τοποθετήσουμε ένα μεταλλικό αντικείμενο, το επαγόμενο ρεύμα έχει μεγαλύτερη ένταση.
Παρατηρήστε προσεκτικά την ένδειξη του μικροαμπερόμετρου.
Αποσυνδέστε την μπαταρία και παρατηρήστε πάλι την ένδειξη του μικροαμπερόμετρου.

Γιατί συμβαίνει αυτό;more info
more info
Loading the player ...
Video size: 6,7MB
Duration: 1:17 min
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα