Θα χρειαστούν:

Μερικά  λαμπάκια
Μερικά καλώδια με κροκοδειλάκια
Μερικές βάσεις για λαμπάκια
1 μπαταρία (πλακέ) των 4,5 volt

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπαταρία πλακέ των
9 volt αλλά τότε θα χρειαστείτε αντίστοιχα λαμπάκια 9 ή 12 volt ώστε να μην καούν.

Μπορεί επίσης  να χρησιμοποιηθεί κυλινδρική μπαταρία οποιουδήποτε μεγέθους αλλά τότε θα χρειαστεί και βάση για την μπαταρία

Με αυτή τη συνδεσμολογία δημιουργούμε πολλά μικρά βασικά κυκλώματα. Κάθε λαμπάκι συνδέεται αυτόνομα στην μπαταρία. Όταν κάθε υπο-κύκλωμα κλείσει, δηλαδή συνδεθούν όλα τα καλώδια σωστά, η διαφορά δυναμικού (τάση), η οποία εφαρμόζεται στο κύκλωμα από την  μπαταρία, αναγκάζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να κινηθούν από το σημείο με το χαμηλό δυναμικό προς αυτό με το υψηλό, δηλαδή από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας προς το θετικό. Τα κινούμενα αυτά ηλεκτρόνια είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Το σύρμα από  βολφράμιο που βρίσκεται μέσα σε κάθε ένα από τα λαμπάκια ζεσταίνεται μέχρι που γίνεται κίτρινο ή άσπρο από την υψηλή θερμοκρασία. Αυτό είναι το κιτρινόασπρο φως που μας φωτίζει και εκπέμπεται από το σύρμα του βολφραμίου.

Αν κάποιο από τα υποκυκλώματα δεν έχει συνδεθεί σωστά δεν επηρεάζεται η λειτουργία των υπολοίπων.  Αφαίρεσε ένα από τα καλώδια. Θα δεις ότι μόνο το λαμπάκι που είναι συνδεδεμένο με αυτό  θα σβήσει.

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν τα φώτα στο σπίτι μας.
Προσοχή: αν χρειαστεί να αλλάχθεί οποιαδήποτε λάμπα, πρέπει να κατεβάσετε το γενικό διακόπτη του ρεύματος, αλλιώς κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Ξεβίδωσε ένα από τα λαμπάκια. Παρατήρησε τι συμβαίνει;

Θέλεις να μάθεις γιατί συμβαίνει αυτό;
more info
more info
Loading the player ...
Video size: 9,4MB
Duration: 2:04 min
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα