1.    Τρόποι χρήσης του βασισμένου σε υπολογιστή περιβάλλοντος μάθησης

Το βασισμένο σε υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη με πολλούς τρόπους:
Α) Ολόκληρο κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Ο εκπαιδευτικός αφήνει τους μαθητές να παρακολουθήσουν ένα βίντεο και στη συνέχεια επισκέπτονται το εργαστήριο φυσικής όπου επιλέγουν τα υλικά και τις συσκευές που χρειάζονται για να εκτελέσουν το πείραμα. Εναλλακτικά τα υλικά και οι συσκευές μπορεί να τοποθετηθούν σε ένα θρανίο ή πάγκο μέσα στην τάξη, ή στην αίθουσα υπολογιστών. Στη συνέχεια οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν τη θεωρία και να απαντήσουν ερωτήσεις. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ένα από τα πειράματα.
Β) Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μόνο τα βίντεο για να επιδείξει το πείραμα, αντί να το εκτελέσει ο ίδιος.
Γ) Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μόνο τη θεωρία: Οι μαθητές πρέπει να ψάξουν σε αυτή και να απαντήσουν ερωτήσεις σε φύλλο εργασίας.
Δ) Το περιβάλλον μάθησης χρησιμοποιείται στο ολοήμερο σχολείο, είτε για επανάληψη είτε για αυτοεκπαίδευση.
Ε) Για αυτοεκπαίδευση στο σπίτι, είτε από μαθητή που έχασε το μάθημα, είτε από κάποιον που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα.
Ο εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε στην τάξη ή το εργαστήριο  να υπάρχουν τα υλικά και οι συσκευές που χρειάζονται, τουλάχιστον ένα σετ για κάθε ομάδα μαθητών και 1-2 σετ επιπλέον για την περίπτωση που κάτι χαλάσει. Όσον αφορά τα  λαμπάκια καλό είναι να υπάρχουν αρκετά παραπάνω γιατί χαλάνε πολύ εύκολα (καίγονται, ξεκολλάει το γυάλινο από το μεταλλικό κομμάτι στην προσπάθεια των μαθητών να τα βιδώσουν πάνω στις βάσεις, κλπ). 

2.    O ιδανικός αριθμός μαθητών μπροστά σε ένα υπολογιστή

Ο ιδανικός αριθμός μαθητών μπροστά σε ένα υπολογιστή είναι δύο. Σε μεγαλύτερες ομάδες παρατηρούνται προβλήματα όπως θορύβου (οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών της ομάδας μεγαλώνουν και άρα μιλάνε δυνατότερα ώστε να ακούσουν όλοι), θέματα συνεργασίας (π.χ. ποιος θα χειρίζεται το ποντίκι), αλλά και προβλήματα χώρου (πρέπει να βλέπουν όλοι οι μαθητές, να έχουν αρκετό χώρο για να ακουμπήσουν τα φύλλα εργασίας κλπ.)
Ο σχηματισμός των ομάδων μπορεί να γίνει πριν οι μαθητές εισέλθουν στην αίθουσα υπολογιστών. Προτείνεται οι μαθητές να σχηματίσουν τις ομάδες μόνοι τους, παρόλο που κάτι τέτοιο μπορεί να καταλήξει σε ομάδες με πολύ διαφορετικές ικανότητες, π.χ. οι δυνατοί μαθητές συνήθως πηγαίνουν μαζί  (Antonopoulos. et al 2006). Οι άνισες ομάδες δεν θεωρούνται πρόβλημα στη διδασκαλία με χρήση Η/Υ αφού αυτός ο τρόπος διδασκαλίας με χρήση Η/Υ επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό. Καλό όμως είναι να ετοιμαστούν επιπλέον φύλλα εργασίας για τους πιο δυνατούς μαθητές ώστε αυτοί να απασχοληθούν μέχρι το τέλος της διδακτικής ώρας. Εναλλακτικά τελειώνοντας μπορούν να ασχοληθούν με κάτι άλλο π.χ. να παίξουν ένα παιχνίδι.
Ένα άλλο πλεονέκτημα της διδασκαλίας με χρήση βασισμένων σε υπολογιστή περιβαλλόντων μάθησης, είναι ότι επιτρέπει στους μαθητές να δουλεύουν σε μικρές ομάδες. Αυτό είναι πολλαπλά ωφέλιμο για τους μαθητές. γιατί μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, για να ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει ανατεθεί. Μαθαίνουν να ακούνε τους συμμαθητές τους και να αξιολογούν τα επιχειρήματα που ακούγονται. Είναι προφανές ότι αυτό δεν θα επιτευχθεί άμεσα, αλλά σταδιακά.

3.    Προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός

Ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός είναι ο θόρυβος. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στα βίντεο στα οποία υπάρχει κάποιας μορφής αφήγηση. Αν η τάξη έχει 15-20 μαθητές, στο εργαστήριο υπολογιστών θα μπουν 7-10 ομάδες, κάθε μία μπροστά σε ένα υπολογιστή, να ακούει ένα διαφορετικό τμήμα από το βίντεο. Επιπλέον οι μαθητές συνεννοούνται μεταξύ τους όταν εκτελούν τα πειράματα, αλλά και για να αποφασίσουν τι θα απαντήσουν στα φύλλα εργασίας.
Στη διδασκαλία με χρήση βασισμένων σε υπολογιστή περιβαλλόντων μάθησης χρειάζονται φύλλα εργασίας. Αυτά τα φύλλα εργασίας πρέπει να τα ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός και αυτό γιατί κάθε τάξη είναι μοναδική, και μόνο ο εκπαιδευτικός ξέρει τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τάξης. Τα φύλλα εργασίας θα πρέπει να είναι πιο εύκολα στην αρχή, και όταν οι μαθητές εξοικειωθούν με το βασισμένο σε υπολογιστή περιβάλλον μάθησης και τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας τα φύλλα εργασίας μπορούν να γίνουν πιο πολύπλοκα. Στην θετική πλευρά, τα φύλλα εργασίας θα δημιουργηθούν μία φορά και με μικρές τροποποιήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλά χρόνια.
Η βασισμένη σε υπολογιστή διδασκαλία επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει πιο δημιουργικά το χρόνο του. Οι μαθητές μαθαίνουν μόνοι τους, ενώ ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και επεμβαίνει όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως για παράδειγμα για να διευκρινίσει ένα σημείο που δεν κατανόησαν ή για να απαντήσει ή να θέσει ερωτήσεις  ώστε να διαπιστώσει ότι οι μαθητές κατανόησαν το θέμα.


more info
more info
© 2003-2012 Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα