Ηλεκτρικό ρεύμα "επάγεται" (δημιουργείται) στο δευτερεύον κύκλωμα μόνο όταν μεταβάλουμε τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος στο πρώτο κύκλωμα. Όταν δηλαδή ανοίγουμε η κλείνουμε το κύκλωμα. Αν στο πρωτεύον δεν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα  η περνάει συνεχώς (ακουμπάμε δηλαδή συνεχώς το καλώδιο στη μπαταρία) τότε δεν παρουσιάζεται  το φαινόμενο της επαγωγής.
Δηλαδή, μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί  μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί  ξανά ηλεκτρικό ρεύμα.
Στο φαινόμενο της επαγωγής στηρίζεται η λειτουργία των μετασχηματιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές συσκευές στην καθημερινή μας ζωή, όπως π.χ. στους  φορτιστές κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών. Μεγάλοι μετασχηματιστές χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΗ.
parts of transformer
more info
more info
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα