Το λαμπάκι (λαμπτήρας πυρακτώσεως) more info
λειτουργεί όπως και οι λάμπες που είχαμε στα σπίτια μας.

Το ρεύμα κινείται πάντα σε ένα κλειστό κύκλωμα, στο οποίο εφαρμόζεται μια διαφορά δυναμικού (π.χ. υπάρχει μπαταρία). Όταν το κύκλωμα είναι κλειστό,  τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται από το σημείο με το χαμηλό δυναμικό προς αυτό με το υψηλό, δηλαδή από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας περνώντας μέσα από το καλώδιο και τα λαμπάκια. Αν ξεβιδώσουμε το ένα λαμπάκι τότε το κύκλωμα παρόλο που η βάση από το λαμπάκι παραμένει συνδεδεμένη, "ανοίγει". Η βάση έχει δύο άκρες. Η μία ακουμπάει στη βάση της λάμπας και η άλλη στη βίδα. Όταν το λαμπάκι αφαιρεθεί, οι δύο άκρες τις βάσης δεν έρχονται σε επαφή και άρα το κύκλωμα διακόπτεται.

Δηλαδή συμβαίνει ακριβώς ότι θα συνέβαινε αν αποσυνδέαμε το ένα από τα καλώδια.

Το ίδιο όμως συμβαίνει και όταν το λαμπάκι καίγεται, το κύκλωμα ανοίγει, γιατί το σύρμα μέσα στην λάμπα κόβεται και άρα το κύκλωμα διακόπτεται.
Όταν το λαμπάκι καίγεται, συμβαίνει ότι θα συνέβαινε, αν κόβαμε τα καλώδια με ένα ψαλίδι.


more info
more info
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα