Αστραπές -Κεραυνοί
Τα σύννεφα δεν είναι μια συμπαγής μάζα. Αποτελούνται από σταγονίδια νερού, που αιωρούνται όλα μαζί στον αέρα. Ανάμεσα στα διάφορα σύννεφα υπάρχει πάλι (τι άλλο) αέρας. Τα σύννεφα μπορεί να αποθηκεύουν στην επιφάνειά τους φορτία, δηλαδή να είναι ηλεκτρικά φορτισμένα. Πότε - πότε, μάλιστα, συμβαίνει η μία πλευρά του ίδιου σύννεφου να είναι θετικά φορτισμένη, ενώ η άλλη αρνητικά. Ανάμεσα σε δύο σύννεφα ή ανάμεσα στη γη και τα σύννεφα δημιουργείται μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που δημιουργείται στις πλάκες ενός πυκνωτή, όπου αντί για δύο μεταλλικές επιφάνειες (πλάκες ή αγωγούς) έχουμε δύο σύννεφα, ή ένα σύννεφο και τη γη. Όταν η ηλεκτρική τάση ξεπεράσει κάποια τιμή, τότε ο «πυκνωτής» δεν μπορεί να κρατήσει το φορτίο και έτσι γίνεται μια πολύ γρήγορη αποφόρτιση.
Η αποφόρτιση αυτή είναι ένα ηλεκτρικό ρεύμα μεγάλης ισχύος που περνάει στιγμιαία μεταξύ του σύννεφου και της γης και  ονομάζεται κεραυνός.
Αν το ηλεκτρικό ρεύμα περάσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικά σύννεφα τότε σχηματίζεται μία αστραπή.
Και στα δύο αυτά φυσικά φαινόμενα, η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε φωτεινή.
Κάτι παρόμοιο (αλλά με πολύ μικρότερη ένταση) γίνεται με το φλας μιας φωτογραφικής μηχανής. Σε αυτό η αποφόρτιση του πυκνωτή γίνεται πολύ γρήγορα, αλλά απόλυτα ελεγχόμενα.


go home