Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρούμε τους ακροδέκτες στα κοινά LED.
α) Ο ακροδέκτης με το μικρότερο μήκος είναι η κάθοδος(-).
β) Αν κοιτάξουμε προσεκτικά το πλαστικό περίβλημα παρατηρούμε ότι σε κάποιο σημείο υπάρχει ένα σημείο που φαίνεται σαν κομμένο. Στην πλευρά αυτή βρίσκεται η κάθοδος .
go home