Ηλεκτρική ενέργεια

Ηλεκτρική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που περιέχουν τα κινούμενα ηλεκτρόνια (ή άλλα φορτισμένα σωματίδια).

Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί (ηλεκτροστατικά) και υπό τις κατάλληλες συνθήκες να καταλήξει σε κίνηση ηλεκτρονίων (π.χ. κεραυνός).


go home