Αγωγοί
Ονομάζονται τα υλικά που επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει μέσα από αυτά.
Αγωγοί είναι συνήθως τα μέταλλα όπως ο χαλκός, ο σίδηρος, ο χρυσός, κ.α. Υπάρχουν όμως και μη μεταλλικοί αγωγοί όπως π.χ. γραφίτης δηλαδή η μύτη από τα μολύβια σας (προσοχή δεν είναι όλα τα μολύβια καθαρός γραφίτης).

Μονωτές
Ονομάζονται τα υλικά που δεν αφήνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει μέσα από αυτά.
Μονωτές είναι το ξύλο, το χαρτί, το γυαλί κ.α.

Ημιαγωγοί
Ονομάζονται τα υλικά που ανάλογα με τις συνθήκες, άλλοτε επιτρέπουν και άλλοτε όχι στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει μέσα από αυτά.
Ημιαγωγοί είναι το πυρίτιο, το γερμάνιο με  απειροελάχιστες προσμίξεις από άλλα υλικά όπως ίνδιο, γάλλιο, αρσενικό, φώσφορος κ.α., ώστε να αλλάξει ελαφρά η συμπεριφορά τους και οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες.

go home