Το άτομο είναι το μικρότερο κομματάκι της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος σε μία χημική αντίδραση. Το άτομο αποτελείται από έναν πυρήνα στον κέντρο του και από ηλεκτρόνια που περιφέρονται "γύρω" από αυτόν. Τα ηλεκτρόνια δε διαγράφουν συγκεκριμένες τροχιές. Υπάρχει όμως αυξημένη πιθανότητα να βρίσκονται σε κάποια σημεία και μειωμένη να βρίσκονται σε κάποια άλλα.

Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια και σε αυτόν βρίσκεται συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος από τη μάζα του ατόμου. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια συγκρατούνται κοντά από πολύ ισχυρές δυνάμεις που ονομάζονται πυρηνικές δυνάμεις.

To πρώτο πετυχημένο μοντέλο για να παρασταθεί το άτομο το σχεδίασε ο Rutherford.more info

Αργότερα, διάφορα πειράματα έδωσαν δεδομένα που το μοντέλο του Rutherford δεν μπορούσε να εξηγήσει, έτσι ο Bohr σχεδίασε ένα νέο μοντέλο.more info

Ακόμη νεότερα πειράματα έδειξαν πως και το μοντέλο του Bohr παρουσίαζε αδυναμίες στην εξήγηση κάποιων φαινομένων, έτσι δημιουργήθηκε το μοντέλο του Schrodinger more info

Από τι αποτελούνται τα πρωτόνια και τα νετρόνια; more info

more info
more info
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα