Τα κινούμενα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα μόρια του καλωδίου μέσα στο οποίο κινούνται και παράγουν θερμότητα.

go home