Πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας:
α) δεν μολύνει το περιβάλλον
β) δεν δημιουργεί καυσαέρια

έτσι αποτελεί μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον.

Μειονεκτήματα:
α) Αν χτυπηθούν πουλιά από τα περιστρεφόμενα φτερά τραυματίζονται ή πεθαίνουν.
β) Καθώς γυρίζει η φτερωτή παράγει κάποιο θόρυβο και για τον λόγο αυτό αποφεύγεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών κοντά σε χωριά.
γ) Το κόστος κατασκευής και συντήρησης των ανεμογεννητριών είναι ακόμα ψηλό (σε σχέση με το την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν) αλλά με την έρευνα που γίνεται σε αυτό το χώρο, το κόστος μειώνεται.
go home