Οι δυνάμεις van der Waals ονομάστηκαν έτσι από τον Ολλανδό φυσικό Johannes van der Waals, ο οποίος πρώτος τις περιέγραψε το 1873.  Είναι οι δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα που συγκροτούν ένα μόριο. Η βάση αυτών των δυνάμεων είναι οι γνωστές στη φυσική ηλεκτροστατικές δυνάμεις (ή δυνάμεις coulomb). Όταν αναφερόμαστε στις δυνάμεις van der Waals εννοούμε αποκλειστικά εσωτερικές δυνάμεις του μορίου (δηλαδή δυνάμεις μέσα στο μόριο). Χωρίς αυτές τις δυνάμεις το μόριο θα αυτοδιαλυότανε. Μερικές από αυτές τις δυνάμεις δεν είναι πολύ ισχυρές, οπότε αυτά τα μόρια δεν είναι πολύ σταθερά και ή σπάνε σχετικά εύκολα σε μικρότερα κομμάτια ή σπάνε και ενώνονται με άλλα μόρια ή στοιχεία. 
Προσοχή οι δυνάμεις van der Waals δεν πρέπει να συγχέονται με τις πυρηνικές δυνάμεις. Οι πυρηνικές δυνάμεις, είναι ισχυρότατες δυνάμεις που κρατάνε τα κομμάτια που αποτελούν τον πυρήνα ενός ατόμου δηλαδή τα πρωτόνια και τα νετρόνια ενωμένα. 

Οι δυνάμεις van der Waals αντίθετα κρατάνε στοιχεία μεταξύ τους.

Παραδείγματα: έστω στο γνωστό σε όλους διοξείδιο του άνθρακα (CO2), υπάρχουν 2 ειδών δυνάμεις.
Α) Το άτομο του άνθρακα με τα 2 άτομα του Οξυγόνου συγκρατούνται στο μόριο του διοξειδίου του άνθρακα με δυνάμεις van der Waals.
Β) Στο άτομο του άνθρακα  (αλλά και στο άτομο του Οξυγόνου) τα πρωτόνια και τα νετρόνια συγκρατούνται στον πυρήνα με πυρηνικές δυνάμεις.

Στο μόριο του οξυγόνου Ο2:
Α) Τα 2 άτομα του Οξυγόνου συγκρατούνται στο μόριο του οξυγόνου με δυνάμεις van der Waals
Β) Στο άτομο του οξυγόνου τα πρωτόνια και τα νετρόνια συγκρατούνται στον πυρήνα με πυρηνικές δυνάμεις.go home