Αυτή η τουρμπίνα αντικαταστάθηκε γιατί θεωρήθηκε μικρή.
Παρατηρήστε πόσο μεγάλη είναι σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.
go home