Ο όρος παλίρροια αναφέρεται στην περιοδική μεταβολή της κίνησης του νερού της θάλασσας (προς και από την στεριά), που οφείλεται στη θέση της σελήνης σε σχέση με τη γη. Όταν το νερό πλησιάζει προς την ακτή λέμε ότι έχουμε πλημμυρίδα ενώ όταν το νερό απομακρύνεται έχουμε άμπωτη. Έχουμε 2 πλημμυρίδες και 2 άμπωτες κάθε μέρα (εικοσιτετράωρο) αλλά η ώρα που εμφανίζεται το φαινόμενο διαφέρει από μέρα σε μέρα.
Στον ελλαδικό χώρο το φαινόμενο της παλίρροιας εμφανίζεται πολύ έντονα στη Χαλκίδα, στο στενό του Ευρίπου, και στο Λουτράκι, στη λίμνη της Βουλιαγμένης.

go home