Υδρογόνο
  Ένα ηλεκτρόνιο
  Ένα πρωτόνιο
Δευτέριο
   Ένα ηλεκτρόνιο
  Ένα πρωτόνιο
  Ένα νετρόνιο
Τρίτιο
  Ένα ηλεκτρόνιο
  Ένα πρωτόνιο
  Δύο νετρόνια
go home