Δεν μπορούμε να ηλεκτροδοτήσουμε την Ελλάδα χρησιμοποιώντας μόνο  υδροηλεκτρικά εργοστάσια και αυτό γιατί:
-    Ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο χτίζεται στην κοίτη ενός ποταμού με αρκετή ποσότητα νερού.
-    Σε όσα ποτάμια υπήρχε αρκετό νερό για τη λειτουργία υδροηλεκτρικού εργοστασίου έχουμε ήδη κατασκευάσει ένα.
-    Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε τεχνητά ποτάμια, ώστε να δημιουργήσουμε παραπάνω υδροηλεκτρικά εργοστάσια.
go home