Συχνά ακούμε στις ειδήσεις για το φαινόμενο θερμοκηπίου και την αύξηση της θερμοκρασίας της γης.
Στα θερμοκήπια  η σκεπή και οι πλευρές είναι κατασκευασμένα διάφανή  ή ημιδιαφανή υλικά  (γυαλί, πλαστικό κ.α). Το φως εισέρχεται (μπαίνει) στο, συνήθως, γυάλινο κτίσμα, στη συνέχεια χτυπάει στο έδαφος και διαχέεται, δηλαδή αλλάζει το μήκος κύματός του (σκέψου μια τρελόμπαλα που χτυπάει στο έδαφος και αναπηδά, αλλά δεν φεύγει προς την ίδια κατεύθυνση από την οποία ήρθε και δεν έχει την ίδια ταχύτητα).  Έτσι δεν μπορεί να ξαναπεράσει μέσα από το τζάμι και άρα "εγκλωβίζεται" μέσα στο θερμοκήπιο. Τελικά μετατρέπεται σε θερμότητα δηλαδή συγκρούεται με τα μόρια των σωμάτων που βρίσκονται μέσα στο γυάλινο κτίριο και με τα μόρια του αέρα αυξάνοντας την κινητική τους ενέργεια.
Στο φαινόμενο του θερμοκηπίου το ρόλο που παίζουν τα τζάμια παίζουν τα σύννεφα των ρύπων που έχουν που έχουν μαζευτεί στην ατμόσφαιρα. 
go home