Πώς λειτουργεί ένα γεωθερμικό εργοστάσιο

Σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας υπάρχουν θερμές πηγές. Οι θερμές πηγές μεταφέρουν  θερμότητα από το εσωτερικό της γης η οποία προέρχεται από πυρηνική ακτινοβολία, στην επιφάνεια με μορφή άμεσα αξιοποιήσιμη είτε ως ζεστό νερό (θερμική ενέργεια) είτε ως ατμός (κινητική ενέργεια).

Υπάρχουν περιοχές με θερμές πηγές όπου η θερμότητα της πηγής είναι πάνω από 150ο C, που  ονομάζονται  περιοχές  υψηλής θερμοκρασίας. Οι περιοχές υψηλής θερμοκρασίας είναι συνήθως σε περιοχές με ενεργή ηφαιστειακή δραστηριότητα και αυτές οι περιοχές είναι λίγες. Ακόμα λιγότερες είναι οι περιοχές όπου το νερό είναι αρκετά ζεστό και σε επαρκή ποσότητα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια από τις πιο γνωστές περιοχές που αξιοποιεί τα ζεστά νερά για διάφορες χρήσεις είναι η Ισλανδία.

Το προερχόμενο από περιοχές υψηλής θερμοκρασίας νερό βγαίνει στην επιφάνεια με τη μορφή ατμού με πίεση.  Η θερμική ενέργεια δηλαδή μετατρέπεται σε κινητική στον ατμό. Το νερό περιέχει διαλυμένα και διάφορα άλατα δηλαδή στερεές ουσίες. Τα άλατα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν. Έτσι ο ατμός περνάει πρώτα μέσα από ένα σύστημα διαχωρισμού των  αλάτων.  Η διαδικασία αυτή δεν απομακρύνει όλα τα άλατα από το νερό. Αυτός είναι ο λόγος που ο ατμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν για να γυρίσει τις τουρμπίνες. Ο ατμός οδηγείται στο πρωτεύον κύκλωμα που είναι ένα είδος εναλλάκτη θερμότητας ο οποίος μεταφέρει θερμότητα από ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα. O ρόλος του πρωτεύοντος κυκλώματος είναι να θερμάνει το νερό που κυκλοφορεί στο δευτερεύον κύκλωμα. Το νερό από το πρωτεύον κύκλωμα και το νερό από το δευτερεύον κύκλωμα δεν έρχονται σε επαφή (σκέψου πώς το ζεστό νερό του καλοριφέρ ζεσταίνει τον αέρα του δωματίου χωρίς να στάζει μέσα στο δωμάτιο). Το νερό από το δευτερεύον κύκλωμα δεν περιέχει άλατα. Ο σκοπός του δευτερεύοντος κυκλώματος είναι να μετατρέψει το νερό του δευτερεύοντος κυκλώματος σε ατμό (και μάλιστα με πίεση) που θα γυρίσει τις ατμοτουρμπίνες οι οποίες θα γυρίσουν τις ηλεκτρογεννήτριες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή η κινητική ενέργεια του νερού μεταδίδεται στην τουρμπίνα και εκεί μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Οι ατμοτουρμπίνες στα γεωθερμικά εργοστάσια είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στα θερμικά εργοστάσια, ενώ οι τουρμπίνες που χρησιμοποιούνται στα πυρηνικά εργοστάσια είναι μεγαλύτερες από οποιεσδήποτε άλλες ατμοτουρμπίνες.  Η ποσότητα του ατμού που κινείται στα κυκλώματα ελέγχεται και αν η πίεση ξεπεράσει κάποια τιμή ο επιπλέον ατμός απελευθερώνεται από εξόδους διαφυγής.  Για το λόγο αυτό σε περιοχές με γεωθερμικά εργοστάσια θα δείτε πολλά σημεία που αχνίζουν.

Στις περιοχές υψηλής θερμοκρασίας για αποδοτικότερη  χρήση της θερμικής ενέργειας ο ατμός χρησιμοποιείται αρχικά για να γυρίσει μια ηλεκτρογεννήτρια και στη συνέχεια το νερό που μένει για θέρμανση των σπιτιών και παροχή ζεστού νερού.
go home