Ο ήλιος αντλεί την ενέργειά του από αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης που γίνονται σε όλη την μάζα του ήλιου (δηλαδή στο εσωτερικό και στην επιφάνεια). Σε όλη την επιφάνεια του ήλιου, παράγεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε διάφορα μήκη κύματος. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παράγεται από τις πυρηνικές αντιδράσεις αλλά και επειδή (λόγω των αντιδράσεων αυτών) όλος ο ήλιος είναι πολύ θερμός.
Η πυρηνική ενέργεια μετατρέπεται έτσι σε θερμότητα και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
  Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου είναι αυτή που διατηρεί τη ζωή στη γη.
Ένα μέρος από την παραγόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι στα μήκη κύματος της ορατής ακτινοβολίας, και είναι αυτή που μας φωτίζει.
Ένα άλλο μέρος είναι αυτό που μας ζεσταίνει.
Δεν είναι όμως όλη η ηλιακή ακτινοβολία ωφέλιμη. Από την βλαβερή ακτινοβολία μας προστατεύει (εν μέρει τουλάχιστον)  το όζον της ατμόσφαιρας της γης.
Μη ωφέλιμες ακτινοβολίες είναι οι ακτίνες Χ που εκπέμπει ο ήλιος και η υπεριώδης ακτινοβολία που είναι αυτή που μας μαυρίζει, ή μας καίει. Στην χειρότερη περίπτωση, δηλαδή αν δεν απορροφηθεί από το όζον της ατμόσφαιρας, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια ή καρκίνο του δέρματος.
  Συμπέρασμα: η πυρηνική σύντηξη είναι μια απόλυτα φυσική διεργασία.
go home