Τα κύρια προβλήματα που χρειάστηκε να λυθούν ώστε να επιτευχθεί αυτή η αντίδραση σύντηξης είναι:
1.      Η θέρμανση του αερίου σε τόσο υψηλή θερμοκρασία και
2.      Η πυκνότητα του πλάσματος (αριθμός ατόμων ανά μονάδα όγκου) να είναι αρκετά μεγάλη.
Όταν οι 2 αυτές συνθήκες ισχύουν και διατηρηθούν για ένα κάποιο (μικρό) χρονικό διάστημα, τότε η αποδιδόμενη ενέργεια είναι περισσότερη από αυτή που χρησιμοποιήθηκε για να ξεκινήσει η αντίδραση.
Ένα δευτερεύον (τεχνολογικό) πρόβλημα ήταν η μετατροπή αυτής της ενέργειας σε ηλεκτρική και αυτό λύθηκε με τον γνωστό συμβατικό τρόπο (ατμός κινεί ατμο-τουρμπίνα που κινεί ηλεκτρική γεννήτρια).
go home