Φωτογραφία από το εσωτερικό του JET ενός αντιδραστήρα σύντηξης που βρίσκεται στην Αγγλία
Στη γη αντιδράσεις σύντηξης πραγματοποιούνται στους αντιδραστήρες σύντηξης. Στους αντιδραστήρες σύντηξης, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100  εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου, και σε πίεση 2 ή και 3 ατμόσφαιρες, δύο πυρήνες με χαμηλό ατομικό αριθμό ,more info  συνήθως τα ισότοπα του υδρογόνου δευτέριο και τρίτιοmore info συγκρούονται και στη συνέχεια συντήκονται (συνενώνονται) για να σχηματίσουν βαρύτερα στοιχεία συνήθως ήλιο. Η συνένωση απελευθερώνει και μεγάλα ποσά θερμικής ενέργειας.
Η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για να ζεστάνει νερό. Το νερό εξαερώνεται και ο ατμός που δημιουργείται χρησιμοποιείται για να κινήσει την ατμοτουρμπίνα. Έτσι, η θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Η ατμοτουρμπίνα γυρίζει μία ηλεκτρική γεννήτρια που είναι συνδεδεμένη στον ίδιο άξονα με αυτήν. Η κινητική ενέργεια της ατμοτουρμπίνας μετατρέπεται, έτσι, σε ηλεκτρική στη γεννήτρια.
Το δευτέριο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο θαλασσινό νερό και το τρίτιο παράγεται από το λίθιο που υπάρχει σε αφθονία  στην επιφάνεια τη γης.
Η παραγωγή ενέργειας σε αντιδραστήρες σύντηξης θεωρείται ανανεώσιμη μορφή ενέργειας.

Αφού οι πυρήνες έχουν το ίδιο φορτίο πως καταφέρνουμε να τους φέρουμε κοντά και μάλιστα να συγκρουστούν;more info

Πλεονεκτήματα της χρήσης των αντιδραστήρων σύντηξηςmore info

Τι προβλήματα χρειάστηκε να λυθούν;more info

Πόσο λίθιο και τρίτιο υπάρχει στη γη;
more info
more info
© 2003, Δέσποινα Μ. Γαρυφαλλίδου Αθήνα