Το μέλλον στην παραγωγή καθαρής και φτηνής ενέργειας φαίνεται να ανήκει στους αντιδραστήρες σύντηξης και αυτό γιατί:
-         Οι αντιδραστήρες σύντηξης είναι πιο ασφαλείς γιατί μόλις σταματήσει η τροφοδοσία καυσίμων σταματάει αμέσως και η αντίδραση. Αντίθετα στους αντιδραστήρες διάσπασης για να σταματήσει η τροφοδοσία καυσίμων, χρειάζεται χρόνος και ειδικός μηχανισμός.
-         Τα καύσιμα υλικά υπάρχουν σε αφθονία στη φύση.
-         Δεν προκαλούν μόλυνση, όξινη βροχή και δεν παράγουν CO2 δηλαδή δεν συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
-         Η ακτινοβολία στα τοιχώματα του αντιδραστήρα, που προκαλείται από τα νετρόνια εξαφανίζεται σύντομα και μπορεί να περιοριστεί σημαντικά αν τα τοιχώματα του αντιδραστήρα κατασκευαστούν από ειδικά υλικά.
go home