Τα αυτοκίνητα που λειτουργούν με fuel cell
α) Δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα αλλά υδρατμούς (νερό),
β) Είναι πιο αθόρυβα αλλά
γ) Ακόμα είναι πολύ πιο ακριβά από τα συμβατικά τόσο στην αγορά όσο και για στη λειτουργία τους.
δ) Η διάδοση τέτοιων οχημάτων θα απαιτήσει τα πρατήρια καυσίμων να διαθέτουν υγρό υδρογόνο.
ε) Τα πρατήρια καυσίμων υδρογόνου και οι δεξαμενές υδρογόνου των αυτοκινήτων είναι απαραίτητο να είναι ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχουν μεγάλη πίεση.
στ) θα πρέπει ακόμα να βρεθεί τρόπος για την ασφαλή μεταφορά του υδρογόνου απο τον τόπο παρασκευής του στα πρατήρια πώλησης. Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί αντιδρά με το οξυγόνο και οποιαδήποτε διαρροή μπορεί να προκαλέσει ισχυρή έκρηξη. Έκρηξη θα  συμβεί, και στην περίπτωση που ένα όχημα που κινείται με υδρογόνο έχει ένα άσχημο τρακάρισμα.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα fuel cells δεν είναι μορφή ενέργειας αλλά μια «αποθήκη ενέργειας». Όταν το υδρογόνο καίγεται δεν παράγει καυσαέρια αλλά νερό. Για να πάρουμε όμως το υδρογόνο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική ενέργεια για να διασπάσουμε το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο. Έτσι η όποια ρύπανση του περιβάλλοντος μετατοπίζεται στο σημείο που παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια.
go home