Η πυρηνική ενέργεια  από τον ήλιο φτάνει με τη μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη γη. Ένα μέρος από αυτή δεσμεύτηκε από τα πράσινα μέρη των δέντρων και των φυτών και με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης μετατράπηκε σε χημική ενέργεια (υδρογονάνθρακες).
Γεωλογικοί μετασχηματισμοί πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια εγκλώβισαν δέντρα και άλλα φυτά στο εσωτερικό της γης όπου με την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων και την έλλειψη οξυγόνου μετατράπηκαν σε άλλες χημικές ουσίες  όπως κάρβουνο και λιγνίτη που ονομάζονται ορυκτά καύσιμα. Οι χημικές αυτές ουσίες εξακολουθούν να έχουν αποθηκευμένη στα μόριά τους χημική ενέργεια.

Μια άλλη κατηγορία ορυκτών καυσίμων είναι το πετρέλαιο το οποίο σχηματίστηκε από την αποσύνθεση θαλάσσιων οργανισμών (φυτικών και ζωικών), και σε μικρότερο βαθμό από οργανισμούς της στεριάς που μεταφέρθηκαν από τα ποτάμια στη θάλασσα. Οι οργανισμοί αυτοί  καταπλακώθηκαν και με την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων και την έλλειψη οξυγόνου, μετατράπηκαν σε άλλες χημικές ουσίες δηλαδή τις ουσίες που αποτελούν το πετρέλαιο.

Σήμερα ορυκτά καύσιμα δημιουργούνται με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς, τόσο αργούς που πρακτικά δεχόμαστε ότι ο σχηματισμός τους έχει πλέον σταματήσει.

Προσοχή: τα ορυκτά καύσιμα είναι πηγή ενέργειας δηλαδή περιέχουν αποθηκευμένη χημική ενέργεια στα μόρια τους, δεν είναι όμως ενέργεια.
go home