Το δευτέριο υπάρχει σε μικρές ποσότητες στο νερό από το οποίο μπορεί να απομονωθεί. Αν όλη η ηλεκτρική ενέργεια του κόσμου παραγόταν σε πυρηνικούς αντιδραστήρες σύντηξης τα αποθέματα του δευτέριου θα διαρκούσαν για μερικά εκατομμύρια χρόνια.
Στη γη υπάρχει (γενικά) πάρα πολύ λίγο δευτέριο: περίπου 35 γραμμάρια δευτέριου σε ένα κυβικό μέτρο νερό δηλαδή
35 gr δευτέριου σε 1 Τn (τόνο) = 1000000 gr νερού
ή
0,035 Kgr δευτέριου  σε 1000 Kgr νερού
Το τρίτιο είναι τόσο σπάνιο (δηλαδή υπάρχει σε τόσο μικρές ποσότητες στη φύση) που λέμε ότι πρακτικά δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ραδιενεργό με διάρκεια ημι-ζωής 12 ετών (δηλαδή κάθε 12 χρόνια μένει η μισή ποσότητα από αυτήν που υπήρχε πριν από 12 χρόνια). Μπορεί όμως να κατασκευαστεί από το λίθιο μέσα στον αντιδραστήρα σύντηξης.
Το λίθιο είναι ένα από τα ελαφρύτερα μέταλλα στην επιφάνεια της γης. Αν όλη η ηλεκτρική ενέργεια του κόσμου παραγόταν σε πυρηνικούς αντιδραστήρες σύντηξης τα γνωστά αποθέματα λιθίου θα κρατούσαν για περίπου 1000 χρόνια.
Η αντίδραση αρχίζει με τη μετατροπή του λιθίου σε τρίτιο. Στη συνέχεια το τρίτιο αντιδρά με το δευτέριο παράγοντας Ηe (ήλιο) και ενέργεια. Έτσι ενώ τα σώματα με τα οποία τροφοδοτούμε τον αντιδραστήρα είναι το δευτέριο και το τρίτιο, τα «καύσιμα» υλικά είναι το δευτέριο και το λίθιο. Το λίθιο δεν «καίγεται», αλλά χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί το τρίτιο
-----------------------
Ποσότητες: Για να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο της ποσότητες που αναφέρονται πιο πάνω.
Με 10 grams (γραμμάρια) δευτέριο τα οποία μπορούν να εξαχθούν από 500 lit (λίτρα) νερού και 15grams από τρίτιο το οποίο μπορεί να εξαχθεί από 30 grams λιθίου παράγουν αρκετή ενέργεια για να καλυφθούν οι ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύμα ενός μέσου σύγχρονου ανθρώπου βιομηχανικής (δυτικής) χώρας για όλη του τη ζωή.
go home