Ατομικός αριθμός, είναι ο αριθμός που φανερώνει πόσα πρωτόνια βρίσκονται στον πυρήνα ενός ατόμου.
go home